ผลิตภัณฑ์ / บริษัท ที แอนด์ อาร์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

TR ELECTRONIC

 • Incremental Encoder
 • Absolute Encoder
 •  Linear Encoder
 • Laser distance
 • Encoder Accessories

สินค้าเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี คุณภาพสูงและทนทานยืดหยุ่นในการใช้งาน และมีระบบสื่อสารที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

BECKHOFF

 • Industrial PC
 • Embedded PC
 • Fieldbus Components (Input/Output)
 • Drive Technology
 • TwinCAT Software

สินค้าเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี คุณภาพและประสิทธิภาพสูงใช้สำหรับงานอุสาหกรรมทุกประเภทใช้งานง่าย และสามารถออกแบบระบบควบคุมได้ดังที่คุณต้อง

DI-SORIC

 • Sensors
 • Industrial Lighting
 • Vision / ID
 • Accessories

สินค้าเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี คุณภาพสูงและทนทานจัดส่งรวดเร็ว ตอบสนองการใช้งานด้านการตรวจจับได้ทุกรูปแบบ