บริษัท ที แอนด์ อาร์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2533 โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า BECKHOFF Automation, TR Encoder และ di-soric sensor ในประเทศไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า, ปากีสถาน และอิหร่าน ให้บริการด้านการจำหน่ายสินค้า TR Encoder การเทียบรุ่นของ Encoder การจัดหาสินค้าทดแทน การบริการให้คำปรึกษาในด้านเทคนิค และความรู้เกี่ยวกับ PLC และอุปกรณ์ Sensor ทุกชนิดในงานด้านอุสาหกรรมต่างๆ และงานด้าน Automation, เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ควบคุม ต่างๆ  บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน  ที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของ BECKHOFF, TR Encoder และ Di-soric Sensor ด้วยดีเสมอมา และมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี

          

เลขที่จดทะเบียน : 0-1055-33034-71-3
ทุนจดทะเบียน : 4,000,000.00 บาทถ้วน
สถานที่ตั้งบริษัท : 120/62 หมู่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทศไทย

 

แผนที่ตั้งบริษัท ที แอนด์ อาร์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด