บริษัท ที แอนด์ อาร์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2533 โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า BECKHOFF Automation, TR Encoder และ di-soric sensor ในประเทศไทย,

        กัมพูชา, ลาว, พม่า, ปากีสถา,อิหร่าน และศรีลังกา ให้บริการด้านการจำหน่ายสินค้า TR Encoder การเทียบรุ่นของ Encoder การจัดหาสินค้าทดแทน

        การบริการให้คำปรึกษาในด้านเทคนิค และความรู้เกี่ยวกับ PLC และอุปกรณ์ Sensor ทุกชนิดในงานด้านอุสาหกรรมต่างๆ และงานด้าน Automation,

        เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ควบคุมต่างๆ  บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน  ที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของ BECKHOFF, TR Encoder 

        และ Di-soric Sensor ด้วยดีเสมอมา และมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯตลอดระยะเวลากว่า 31 ปี  

              

                   

 

                                      

เลขที่จดทะเบียน : 0-1055-33034-71-3
ทุนจดทะเบียน : 4,000,000.00 บาทถ้วน
สถานที่ตั้งบริษัท : 120/62 หมู่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทศไทย

 

บริษัท ที แอนด์ อาร์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด